De integrale mens

Mijn uitgangspunt is dat de mens een harmonisch geheel is van lichaam en geest. Deze harmonie is onderhevig aan voortdurende verandering en kan uit balans raken, bijvoorbeeld door ziekte, stress of door het niet goed kunnen verwerken van emoties.

Mijn behandeling is erop gericht ondersteuning te bieden bij het hervinden van het persoonlijke evenwicht; het herstel van harmonie tussen lichaam en geest.

Ik werk op fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel niveau. Door oprechte interesse te tonen in mijn cliënten en open te staan, kan ik vaak breder kijken dan naar de geïsoleerde klacht alleen.

Afhankelijk van het type klachten en de vragen van de cliënt maak ik gebruik van behandelmethodes uit oosterse en westerse bronnen: fysiotherapie, acupunctuur, meditatie en healing, of een combinatie hiervan.

Mijn visie op Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunst die een holistische benadering heeft. De mens wordt als een deel van de natuur gezien en leeft in het ritme van de seizoenen, waarbij vijf elementen worden gevolgd: Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout. De elementen zijn namelijk verbonden met de seizoenen; Vuur hoort bij de zomer. Aarde bij de nazomer. Metaal bij de herfst. Water bij de winter en Hout bij de lente. Uitgangspunt van deze elementenleer is dat alles voortdurend in beweging is en steeds opgaat in het volgende. Ritme van de dag, ritme van de seizoenen. Ook de mens is voortdurend in beweging en heeft zijn eigen ritme. Het innerlijke ritme, beweging, kan door diverse oorzaken verstoord worden en wanneer iemand niet meer in staat is om zelf weer de balans te herstellen, kunnen er klachten optreden. Dan is hulp van buitenaf nodig.

Lees meer

Bij de acupunctuur wordt, onder andere door met naaldtechnieken op speciale punten in het lichaam te werken, een impuls gegeven om de mens van binnenuit te activeren tot herstel of het vinden van een nieuw evenwicht. Door het menselijk lichaam stroomt energie (chi) door een complex systeem van kanalen (ook wel de meridianen – denkbeeldige energielijnen – genoemd) die in verbinding staan met de organen, het bewegingsapparaat, het zenuw- en hormoonstelsel en circulatiesysteem.

De energie die we ‘hebben’ komt uit verschillende bronnen:

 • onze geboorte-energie (wat hebben we meegekregen aan erfelijke eigenschappen)
 • voeding
 • ademhaling

Fysiotherapie

Het lichaam is uniek en ieder mens beweegt zich op zijn eigen manier. Meestal denken we daar niet bij na, maar wanneer er een stoornis optreedt, worden we ons vaak bewust van ons lichaam en het functioneren daarvan. Het bewegen kan verstoord worden door pijn, chronische of acute overbelasting, een blessure, een onderliggende ziekte of ouderdom. Pas als het lopen, sporten, werken, zitten of staan niet meer vanzelf gaan, realiseren we ons wat we van ons lichaam verwachten.

Specialisme

Vanuit medisch oogpunt kan het lichaam worden ingedeeld in het orgaansysteem/ circulatiesysteem, het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat (spieren/gewrichten/pezen). De meeste aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn heel goed met fysiotherapie te behandelen.

Als fysiotherapeut ben ik dan ook gespecialiseerd in het bewegingsapparaat. Ik kan u helpen het normale bewegingspatroon te herstellen of juist een andere manier van bewegen aan te leren die op dat moment goed voor u is. Daarbij maak ik gebruik van massagetechnieken, oefentherapie en houdings- en bewegingsadviezen.

Stimuleren en Ontspannen

Massage is een oude therapie die goed werkt. Het heeft effect op circulatiesysteem (betere doorbloeding) en het zenuwstelsel. Bovendien kan door de aanraking iemands lichaamsbewustzijn worden verbeterd.

Ik gebruik verschillende technieken (klassieke massage, bindweefselmassage, drukpuntmassage/acupressuur), soms voor stimulering, soms juist voor ontspanning: Mijn specialiteit is bindweefselmassage, een reflextherapie waarbij het gedeelte van de rug wordt onderzocht dat verbinding heeft met de organen of spieren waar de klachten zich bevinden. De massage geeft een prikkel op het ruggenmergniveau; hier komt informatie binnen vanuit de organen, de spieren, de huid en het bindweefsel. Een specifieke prikkel aan het bindweefsel kan een gunstig effect hebben op het geheel.

Diverse klachten, zoals hoofdpijn, obstipatie, maagklachten, menstruatieklachten, kunnen met deze vorm van massage effectief worden behandeld. Er zijn een aantal contra-indicaties waarbij deze behandelingsmethode niet moet worden toegepast: heftige koorts/acute ontstekingen/extreme uitputting/ beschadigde huid. Ook in de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn bepaalde massagetechnieken niet geschikt.

Oefenen op maat

Oefentherapie is een breed begrip. Als fysiotherapeut geef ik gerichte oefeningen om uw klachten te verminderen. Er zijn veel oefensoorten waar ik gebruik van maak, zoals klassieke oefeningen, yogaoefeningen en chi kung.

Het is mijn taak om de juiste oefeningen te vinden om u te helpen.

Hoe ziet de behandeling er uit?

In het eerste consult bespreek ik samen met u de klachten. Op basis van de informatie stel ik een behandelplan voor.

Na het stellen van de energetische diagnose door het bekijken van de tong en het voelen van de polsslag plaats ik een aantal naalden op de acupunctuurpunten. U voelt hierbij een lichte prik en een sensatie die ervaren kan worden als een elektrisch schokje, een tintelend/zwaar gevoel. Dit is het ‘chi’-gevoel. Deze sensatie trekt heel snel weg.

Na twintig à dertig minuten worden de naalden eruit gehaald. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht. Chronische aandoeningen behandel ik doorgaans één keer in de drie of vier weken, acute klachten eens in één of twee weken.

Na drie à vier behandelingen evalueren we het resultaat tot dan toe.

Voor wie?

Ik behandel uiteenlopende kwalen en aandoeningen met acupunctuur, maar heb de meeste ervaring en nascholing bij de behandeling van:

 • Hoofdpijn/migraine
 • Slapeloosheid
 • Maag- en darmklachten
 • Allergieën en longklachten

Acupunctuur kan een goede ondersteuning bieden in het herstel bij geestelijke klachten (depressie, burn-out, weinig energie). Bij chronische kwalen en ziekten dient acupunctuur vooral als ondersteuning en verlichting, waar mijn patiënten veel baat bij hebben.

Een bijzondere interesse en specialisatie heb ik in gynaecologische klachten, waaronder:

 • PMS (prikkelbaarheid, (hoofd)pijn)
 • Menstruatieklachten
 • Overgangsklachten
 • Vruchtbaarheidsproblemen/kinderwens
 • Zwangerschap (misselijkheid, stuitligging)
 • Problemen na de zwangerschap (depressiviteit, klachten na keizersnede)

Wie ben ik?

Ik ben Sharda Jainandunsing (1963), geboren in Paramaribo en opgegroeid in Amsterdam.

Al tijdens mijn middelbareschooltijd wist ik dat ik in de gezondheidszorg wilde werken. Ik heb gekozen voor de opleiding fysiotherapie. Na een aantal jaren als fysiotherapeute in diverse praktijken en in Texas (VS) te hebben gewerkt, werd ik steeds nieuwsgieriger naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Mijn interesse in oosterse geneeswijzen – waarbij lichaam en geest als één geheel worden gezien – leidde mij naar de International Free University of Traditional Chinese and Philosophical Medicine in Maastricht. Daar heb ik de studie acupunctuur gevolgd en in 1996 afgerond.

Om cliënten effectiever te kunnen begeleiden ben ik me gaan verdiepen in healing. Hiertoe heb ik de training Psycho-Spirituele Geneeswijzen (van Renée Gloudemans) gevolgd. Ook heb ik mij enkele jaren verdiept in boeddhisme en meditatie bij het Rigpa-centrum. Met deze bagage kan ik mijn cliënten meer bieden dan alleen de fysieke behandeling van een geïsoleerde klacht. Een holistische benaderingswijze is dus mijn uitgangspunt en mijn kracht. Ik blijf me verder ontwikkelen door middel van bij- en nascholing op het gebied van acupunctuur en fysiotherapie.

contact

Vergoeding en kosten

Acupunctuur >>

Acupunctuur valt onder alternatieve geneeswijzen. Door de meeste zorgverzekeraars wordt acupunctuur volledig of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering, tot een maximaal bedrag per jaar. Elke zorgverzekeraar heeft andere voorwaarden. U kunt in uw polis vinden hoe u verzekerd bent. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)

Kosten voor een behandeling zijn: 85 euro voor een uur, de korte behandeling kost 45 euro voor een half uur.

Fysiotherapie >>

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Ook hier geldt dat iedere aanvullende verzekering een maximaal aantal fysiotherapeutische zittingen of een maximaal bedrag vergoedt.

Ik heb op dit moment contracten met de meeste zorgverzekeringen en ben lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Kosten voor een behandeling zijn: 40 euro voor een half uur.

Indien u een afspraak ten minste 24 uur van tevoren annuleert, worden de kosten niet in rekening gebracht.

Voor mensen met een minimaal inkomen en geen aanvullende verzekering, is het mogelijk om andere prijsafspraken te maken.

Contact

Tel: 06-41 49 41 09 (op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur)
Mail: sharda.sj@gmail.com

KVK nummer: 34356253

Praktijkadressen:
Tweede Hugo de Grootstraat 45a, 1052 LB Amsterdam

Witte de Withstraat 11, 1057 XE Amsterdam